locus-of-control-tiener-begaafdheid

Wat is locus of control?

Locus of control verwijst naar de mate waarin iemand gelooft dat hij of zij controle heeft over de gebeurtenissen in zijn of haar leven. Dit kan worden onderverdeeld in interne locus of control, waarbij iemand gelooft dat zijn of haar acties en beslissingen de uitkomst van gebeurtenissen beïnvloeden, en externe locus of control, waarbij iemand gelooft dat externe factoren, zoals het lot, geluk of anderen, meer invloed hebben op gebeurtenissen.

Een voorbeeld van een 16-jarige student op het gymnasium voor het vak wiskunde met een interne locus of control zou zijn dat hij of zij gelooft dat zijn of haar harde werk en inspanning zullen leiden tot een goed cijfer. Deze student zal zich waarschijnlijk goed voorbereiden op het examen en vertrouwen hebben in zijn of haar eigen capaciteiten om het vak te begrijpen. Aan de andere kant, een student met een externe locus of control zou kunnen denken dat het examen afhangt van factoren buiten zijn of haar controle, zoals de moeilijkheid van de vragen of de stemming van de leraar. Deze student zou zich wellicht minder voorbereiden en minder vertrouwen hebben in zijn of haar capaciteiten om het examen goed te maken.

Reactie plaatsen