Wat is doelgericht gedrag?

Wat is doelgericht gedrag?

Doelgericht gedrag: een definitie

Doelgericht gedrag is een executieve functie die zich richt op het vermogen om doelen te stellen, te plannen en te organiseren om deze doelen te bereiken. Het stelt ons in staat om ons gedrag te richten op specifieke uitkomsten en om prioriteiten te stellen om deze doelen te bereiken. Dit omvat het vermogen om taken te voltooien, deadlines te halen en te werken aan lange-termijn doelen.

Doelgericht gedrag mag nog verder ontwikkelen

Bijvoorbeeld, een jongen van 15 jaar heeft moeite met het voltooien van schoolwerk en het halen van deadlines. Hij heeft moeite om zijn aandacht te richten op het (school-)werk dat gedaan moet worden en vindt het moeilijk om te plannen en te organiseren hoe hij zijn werk op tijd kan afmaken. 

Ontwikkeling doelgericht gedrag loopt goed

Anderzijds kan een andere jongen van 15 jaar zijn doelen op lange termijn helder hebben en doelbewust werken om ze te bereiken. Hij heeft een duidelijk plan en organisatiestructuur voor zijn schoolwerk en andere activiteiten en werkt effectief om zijn doelen te bereiken.

Doelgericht gedrag bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Help uw tiener bij het stellen van haalbare doelen en het plannen van de stappen die nodig zijn om deze doelen te bereiken.
  2. Stimuleer uw tiener om prioriteiten te stellen en belangrijke taken eerst af te ronden, voordat ze zich richten op minder belangrijke activiteiten.
  3. Leer uw tiener om zichzelf te belonen voor het voltooien van taken en het bereiken van doelen. Dit kan helpen om hun motivatie te verhogen en hen te stimuleren om door te gaan met het stellen van doelen en het werken om ze te bereiken.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om doelgericht gedrag verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen