Wat is emotieregulatie?

Wat is emotieregulatie?

Emotieregulatie: een definitie

Emotieregulatie is de executieve functie die ons in staat stelt om onze emoties te beheren en onze reacties op emotionele situaties te beheersen. Het gaat om het vermogen om emoties te herkennen, te begrijpen en te reguleren, en om te kunnen omgaan met stressvolle situaties en uitdagende gebeurtenissen. Emotieregulatie is van groot belang voor het vermogen van een persoon om doelgericht te handelen, goed te kunnen communiceren en om betekenisvolle relaties met anderen op te bouwen.

Emotieregulatie mag nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die snel boos wordt en zijn emoties niet onder controle kan houden. Hij kan bijvoorbeeld moeite hebben om zich te concentreren op school als hij gestrest is of zich terugtrekken en niet praten als hij zich angstig voelt.

Ontwikkeling emotieregulatie loopt goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie wel goed is ontwikkeld, is iemand die zijn emoties onder controle kan houden en zich kan aanpassen aan verschillende situaties. Hij kan bijvoorbeeld kalm blijven en de situatie beoordelen voordat hij een beslissing neemt en reageert op een gepaste manier.

Emotieregulatie bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Moedig uw tiener aan om te communiceren over zijn emoties en om emoties te leren herkennen en benoemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het voeren van open gesprekken of het aanmoedigen van het bijhouden van een emotiedagboek.
  2. Leer uw tiener om te gaan met stressvolle situaties en om copingstrategieën te ontwikkelen die helpen bij het reguleren van emoties.
  3. Help uw tiener om zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen en om betekenisvolle relaties met anderen op te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanmoedigen van groepsactiviteiten of het leren omgaan met conflicten op een respectvolle manier.

 Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om emotieregulatie verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen