Wat is flexibiliteit?

Wat is flexibiliteit?

Flexibiliteit: een definitie

Flexibiliteit is een belangrijke executieve functie die ons in staat stelt om ons gedrag, onze gedachten en onze emoties aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het gaat hierbij om het vermogen om te kunnen switchen tussen verschillende taken, ideeën of oplossingsstrategieën, om te kunnen omgaan met onverwachte situaties en om te kunnen afwijken van vaste routines. Flexibiliteit is van groot belang voor het vermogen van een persoon om zich aan te passen aan veranderingen, problemen op te lossen en creatief te zijn.

Flexibiliteit mag nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die moeite heeft om zich aan te passen aan nieuwe situaties en die vasthoudt aan vaste routines. Hij kan bijvoorbeeld moeite hebben om taken te switchen en kan gefrustreerd raken als dingen anders gaan dan gepland.

Ontwikkeling van flexibiliteit loopt goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie wel goed is ontwikkeld, is iemand die zich gemakkelijk kan aanpassen aan veranderende situaties en creatief kan zijn in het bedenken van oplossingen voor problemen. Hij kan bijvoorbeeld snel switchen tussen verschillende taken en kan improviseren als dingen anders gaan dan gepland.

Flexibiliteit bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Geef uw tiener de ruimte om zelf oplossingen te bedenken voor problemen en om te experimenteren met verschillende aanpakken. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van open vragen en het aanmoedigen van brainstormsessies.
  2. Moedig uw tiener aan om te leren van fouten en om flexibel te zijn in het omgaan met tegenslagen. Dit kan bijvoorbeeld door het benadrukken van de waarde van feedback en het aanmoedigen van het nemen van risico's.
  3. Help uw tiener om nieuwe ervaringen op te doen en om uit zijn comfortzone te treden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanmoedigen van het volgen van een nieuwe hobby of het deelnemen aan uitdagende activiteiten.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om flexibiliteit verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen