Wat is het werkgeheugen?

Wat is het werkgeheugen?

Werkgeheugen: een definitie

Werkgeheugen is een executieve functie die ons in staat stelt om informatie tijdelijk op te slaan en te manipuleren om een specifieke taak uit te voeren. Het gaat om het vermogen om informatie te herinneren, te organiseren en te gebruiken om problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Werkgeheugen is van groot belang voor het vermogen van een persoon om te leren, te begrijpen en efficiënt te handelen.

Werkgeheugen mag nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die moeite heeft om informatie te onthouden en te gebruiken om problemen op te lossen. Hij kan bijvoorbeeld snel afgeleid raken tijdens het leren of moeite hebben om instructies te volgen omdat hij de informatie niet kan onthouden.

Ontwikkeling werkgeheugen loopt goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie wel goed is ontwikkeld, is iemand die informatie snel kan verwerken en gebruiken om problemen op te lossen. Hij kan bijvoorbeeld snel belangrijke details onthouden tijdens een gesprek en deze informatie gebruiken om een passende reactie te formuleren.

Werkgeheugen bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Stimuleer uw tiener om mentale rekensommen te maken en verhalen te vertellen. Dit traint het werkgeheugen door het geheugen en de aandacht te oefenen.
  2. Adviseer uw tiener om sleutelwoorden uit een tekst op kladpapier op te schrijven. Hiermee wordt het werkgeheugen ondersteunt of – zo zou je kunnen zeggen – wordt het kunstmatig uitgebreid.
  3. Oefen het gebruik van het werkgeheugen door uw tiener aan te moedigen om informatie te herhalen en te gebruiken in verschillende contexten. Dit kan bijvoorbeeld door het spelen van geheugenspellen of het oplossen van puzzels.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om werkgeheugen verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen