Wat is metacognitie?

Wat is metacognitie?

Metacognitie: een definitie

Metacognitie is de executieve functie die ons in staat stelt om onze eigen denkprocessen te begrijpen, te evalueren en te reguleren. Het gaat om het vermogen om na te denken over ons eigen denken, zoals het monitoren van ons eigen begrip, het plannen van taken en het evalueren van de effectiviteit van ons eigen leren. Metacognitie speelt een belangrijke rol in het vermogen van een persoon om te leren, kennis te verwerven en vaardigheden te ontwikkelen.

Metacognitie kan zich nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een tiener waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die moeite heeft om te plannen en te organiseren. Hij kan bijvoorbeeld moeite hebben om zijn huiswerk te plannen en uit te voeren, en kan onzeker zijn over zijn eigen prestaties. Hij kan ook niet in staat zijn om te reflecteren op zijn eigen leerproces en om zichzelf te corrigeren als hij fouten maakt.

Ontwikkeling van metacognitie loopt goed

Een voorbeeld van een tiener waarbij de functie goed is ontwikkeld, is iemand die in staat is om taken effectief te plannen en uit te voeren. Hij kan bijvoorbeeld de juiste leerstrategieën kiezen en toepassen om nieuwe informatie te leren, en hij kan zijn eigen leerproces monitoren en bijsturen om zijn prestaties te verbeteren.

Metacognitie bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Moedig uw tiener aan om te reflecteren op zijn eigen leerproces en om feedback te vragen op zijn prestaties. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het voeren van regelmatige gesprekken over schoolprestaties of door het samen maken van een planning voor huiswerk.
  2. Leer uw tiener om effectieve leerstrategieën te gebruiken en om zijn eigen leerproces te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanmoedigen van het gebruik van mindmaps, samenvattingen of andere leerstrategieën.
  3. Help uw tiener om zijn eigen doelen te stellen en om te plannen hoe hij deze doelen kan bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het maken van een persoonlijk ontwikkelingsplan of door het aanmoedigen van het gebruik van een agenda met planner.

 Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om metacognitie verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen