Wat is organisatie als executieve functie?

Wat is organisatie?

Organisatie: een definitie

Organisatie is de executieve functie die ons in staat stelt om informatie te ordenen, te categoriseren en te structureren, zodat we taken en doelen effectief kunnen plannen en uitvoeren. Het gaat om het vermogen om overzicht te houden, prioriteiten te stellen en om te gaan met complexe taken en informatie. Organisatie is van groot belang voor het vermogen van een persoon om productief en efficiënt te zijn en om doelen te bereiken.

Organisatie kan nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die moeite heeft met het organiseren van zijn spullen en taken. Hij kan bijvoorbeeld regelmatig spullen kwijtraken of vergeten belangrijke deadlines te halen omdat hij zijn tijd niet goed indeelt.

Ontwikkeling van organisatie gaat goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie wel goed is ontwikkeld, is iemand die effectief gebruik maakt van planners en agenda's en zijn spullen goed georganiseerd houdt. Hij kan bijvoorbeeld een to-do lijst maken en deze prioriteren op basis van de belangrijkheid van de taken.

Organisatie bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Help uw tiener om een systeem op te zetten voor het organiseren van zijn spullen en taken, bijvoorbeeld door een vaste plek te creëren voor belangrijke spullen of door het gebruik van digitale hulpmiddelen zoals apps voor het bijhouden van taken.
  2. Moedig uw tiener aan om prioriteiten te stellen en om realistische doelen te stellen voor zijn taken en activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het aanmoedigen van het maken van to-do lijsten en het beoordelen van de belangrijkheid van elke taak.
  3. Help uw tiener om te plannen voor de lange termijn, bijvoorbeeld door het ondersteunen van het opzetten van een studieplanning of door het bespreken van doelen en strategieën voor het behalen van deze doelen.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om organisatie verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen