Wat is planning en prioritering?

Wat is planning en prioritering?

Planning en Prioritering: een definitie

Planning en prioritering is een executieve functie die ons in staat stelt om doelen te stellen en de stappen te plannen die nodig zijn om die doelen te bereiken. Het gaat om het vermogen om taken en activiteiten te organiseren, prioriteiten te stellen en beslissingen te nemen over wat eerst moet gebeuren. Planning en prioritering is van groot belang voor het vermogen van een persoon om doelgericht te handelen, productief te zijn en taken op een efficiënte en effectieve manier uit te voeren.

Planning en Prioritering mag nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die moeite heeft om zijn tijd te beheren en zijn taken te plannen. Hij kan bijvoorbeeld constant in tijdsnood zijn en zijn werk niet op tijd afkrijgen, of hij kan zich overweldigd voelen door een grote hoeveelheid taken en niet weten waar hij moet beginnen.

Ontwikkeling Planning en Prioritering loopt goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie wel goed is ontwikkeld, is iemand die zijn taken goed kan plannen en prioriteiten kan stellen. Hij kan bijvoorbeeld een goede tijdsplanning maken voor zijn schoolwerk en zich eraan houden, of hij kan zijn taken organiseren op basis van hun belangrijkheid en urgentie.

Planning en Prioritering bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Leer uw tiener om doelen te stellen en te werken aan het bereiken ervan. Dit kan bijvoorbeeld door het aanmoedigen van doelgerichte activiteiten en het stellen van haalbare doelen.
  2. Help uw tiener om zijn taken te organiseren en prioriteiten te stellen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van hulpmiddelen zoals planningstools, of door het leren van strategieën voor het prioriteren van taken.
  3. Ondersteun uw tiener bij het ontwikkelen van zelfdiscipline en time-management vaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van grenzen en routines te creëren die helpen bij het effectief beheren van de tijd.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden planning en prioritering te ontwikkelen.

Reactie plaatsen