Wat is timemanagement?

Wat is timemanagement?

Timemanagement: een definitie

Timemanagement is de vaardigheid om effectief gebruik te maken van de tijd die beschikbaar is om taken en doelen te voltooien. Het gaat om het vermogen om prioriteiten te stellen, deadlines te respecteren en efficiënt te plannen. Timemanagement is van groot belang voor een persoon om doelgericht te handelen, stress te verminderen en productiviteit te verhogen.

Timemanagement kan nog verder ontwikkeld worden

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die vaak te laat komt, moeite heeft met het indelen van zijn tijd en onrealistische doelen stelt. Hij kan bijvoorbeeld moeite hebben met het plannen van zijn huiswerk of taken voor school en kan daardoor in tijdnood komen.

Ontwikkeling van timemanagement verloopt goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie wel goed is ontwikkeld, is iemand die zijn tijd goed kan indelen en efficiënt kan werken aan taken en doelen. Hij kan bijvoorbeeld realistische doelen stellen en prioriteiten stellen bij het plannen van zijn taken, waardoor hij stress kan verminderen en zijn productiviteit kan verhogen.

Timemanagement bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Help uw tiener om prioriteiten te stellen en om realistische doelen te stellen bij het plannen van taken en doelen. Dit kan bijvoorbeeld door het samen maken van een to-do lijst of een planning.
  2. Leer uw tiener omgaan met afleidingen en om een omgeving te creëren die productief is. Dit kan bijvoorbeeld door het stimuleren van het creëren van een rustige werkomgeving zonder afleidingen zoals televisie of telefoon.
  3. Moedig uw tiener aan om pauzes te nemen en tijd te nemen voor ontspanning. Dit kan helpen bij het verminderen van stress en het verbeteren van de productiviteit.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om het timemanagement verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen