Wat is volgehouden aandacht?

Wat is volgehouden aandacht?

Volgehouden aandacht: een definitie

Volgehouden aandacht is de executieve functie die wordt gebruikt om zich te kunnen concentreren op een taak of activiteit gedurende een bepaalde periode zonder afgeleid te worden door externe of interne prikkels. Deze functie helpt bij het vermogen om de aandacht te richten en vast te houden, zelfs als de taak saai of repetitief is. Volgehouden aandacht is essentieel voor het leren op school en het voltooien van taken op de werkplek.

Volgehouden aandacht mag nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is een student die moeite heeft om zich te concentreren op een taak en gemakkelijk afgeleid raakt door andere dingen, zoals zijn telefoon of geluiden in de omgeving. Hij kan zich niet lang genoeg op één ding concentreren om het af te maken. Ook innerlijke prikkels kunnen hem van zijn schoolwerk afhouden.

Ontwikkeling volgehouden aandacht loopt goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie goed is ontwikkeld, is een student die zich goed kan concentreren op een taak, zelfs als de omgeving afleidend is. Hij kan zich volledig richten op de taak en deze afmaken zonder afgeleid te worden.

Volgehouden aandacht bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Maak een schema voor huiswerk- en studietijd en zorg voor een rustige omgeving zonder afleidingen. Adviseer als je tiener er zelf toe in staat is en bied concreet hulp aan hij/ zij daar behoefte aan heeft.
  2. Beloon de tiener voor het afmaken van taken en het behalen van mijlpalen om hen te motiveren. Denk samen na over een motiverende beloning.
  3. Stimuleer de tiener om vaker te pauzeren en af en toe te ontspannen om hun aandacht te vernieuwen en hen te helpen zich beter te concentreren.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om volgehouden aandacht verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen