Wat is taakinitiatie?

Wat is taakinitiatie?

Taakinitiatie: een definitie

Taakinitiatie is een van de executieve functies die ons in staat stellen om taken te starten en uit te voeren. Het gaat om het vermogen om zelfstandig te beginnen aan taken, zonder dat er externe aanmoediging of begeleiding nodig is. Taakinitiatie is van cruciaal belang voor het vermogen van een persoon om productief te zijn en zijn doelen te bereiken.

Taakinitiatie mag nog verder ontwikkelen

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie nog niet goed is ontwikkeld, is iemand die moeite heeft om te beginnen aan zijn schoolwerk zonder dat zijn ouders of leraren hem daarvoor hoeven aan te sporen. Hij kan bijvoorbeeld vaak afgeleid raken door andere activiteiten of uitstelgedrag vertonen.

Ontwikkeling taakinitiatie loopt goed

Een voorbeeld van een jongen van 15 jaar waarbij de functie wel goed is ontwikkeld, is iemand die zelfstandig kan beginnen aan zijn taken en deze voltooit zonder dat daar veel aanmoediging of begeleiding voor nodig is. Hij kan bijvoorbeeld een planning maken en zich eraan houden, zonder dat hij daarbij veel externe motivatie nodig heeft.

Taakinitiatie bevorderen: drie tips voor ouders

  1. Zorg voor een gestructureerde omgeving die uw tiener helpt om zich te concentreren op zijn taken. Dit kan bijvoorbeeld door het creëren van een rustige werkruimte zonder afleidingen.
  2. Help uw tiener om realistische doelen te stellen en deze te plannen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het stellen van haalbare doelen en het bijhouden van een dagelijkse agenda.
  3. Geef uw tiener de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen over zijn taken en planning. Dit kan bijvoorbeeld door hem te betrekken bij het maken van een planning en hem te laten kiezen welke taken hij als eerste wil uitvoeren.

Dit zijn algemene tips. Ieders ontwikkeling kent zijn eigen accenten. Daarom kunnen er per persoon andere adviezen gelden om taakinitiatie verder te ontwikkelen.

Reactie plaatsen